Total Pageviews

Wednesday, June 12, 2019

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN ABAD 21 
                           
Harga : RM 30 (Termasuk bayaran pos)
PM : 017-9660538
m/s : 155

Panduan langkap untuk pelaksanaan PENDIDIKAN ABAD 21.  Cetakan terhad

Monday, December 10, 2018

Sebelum 2018 Melabuhkan Tirai

Tahun 2018 masih belum lagi berbaki, perjalanan diteruskan lagi ke Betong, Thailand. Perjalanan bermula pada pukul 6.00 pagi dari Kuala Terengganu.

Monday, February 20, 2017

1.1.2017 [Ahad]

Hari pertama persekolahan tahun 2017 telah bermula hari ini. Seperti biasa sesi persekolahan pada awal tahun dimulakan dengan perhimpunan hari Ahad yang merupakan perhimpunan yang sangat penting. Perhimpunan hari ini telah dipengerusikan oleh Cikgu Muhamad Nordin selaku guru bertugas pada minggu ini. Perhimpunan hari ini dihadiri oleh DSP Rafi, pegawai perhubungan polis dan juga Puan Rohaida Ngah, pegawai perhubungan sekolah PPDM. Alhamdulillah perhimpunan hari ini berjalan lancar seperti yang dirancangan.
Semasa ucapan sulung, saya menekankan berkaitan perubahan masyarakat di Pengkalan Berangan pada masa depan bermula daripada pelajar-pelajar yang berada di sekolah ini. Semua pelajar diminta untuk membayangkan pada 10 tahun akan datang. Pada masa itu dimanakan pelajar-pelajar berada? 10 tahun akan datang bergantung kepada diri kita dan harus bermula dari sekarang, iaitu hari ini. Jika kita tidak mengambil peluang kita akan ketinggalan. Pelajar-pelajar tidak hanya bersaing dengan pelajar di SMKPB malahan bersaing dengan pelajar-pelajar di seluruh negara. Perkara yang boleh merubah kehidupan kita pada masa depan hanyalah dengan berilmu pengetahuan. untuk menjadi seorang yang berilmu kita mestilah belajar bersungguh-sungguh. Kejayaan yang dimiliki oleh seseorang tidak datang bergolek dan  tidak datang dengan mudah. Setiap kejayaan yang dimiliki oleh seseorang itu hasil daripada pengorbanan yang dilakukan tanpa mengenal erti penat dan lelah. Pelajar-pelajar juga harus bercita-cita tinggi dan mempunyai pemikiran yang besar. Sesuatu perkara itu bermula daripada angan-angan dan seterusnya usaha untuk mencapainya.

Saturday, December 3, 2016

Meningkatkan Pengurusan Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21 Melalui Pendekatan “Touch and Go”

Oleh:

Kamarulzaman Ismail
SMK Pengkalan Berangan

Abstrak

Berdasarkan rekod pencerapan yang dilakukan oleh pengurusan dan ketua panitia di SMK Pengkalan Berangan didapati kurang memberangsangkan. Kaedah pengurusan pencerapan pengajaran yang berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran abad ke 21 mampu mempercepatkan pengamalan dalam kalangan guru-guru. Tinjauan awal dibuat melalui temubual bersama–sama pengurusan dan ketua panitia didapati pengurusan pencerapan yang digunakan tidak mesra. Kajian ini dijalankan untuk memastikan berlaku peningkatan dalam pencerapan dan pemantauan amalan pengajaran dan pembelajaran abad 21. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat pengurusan pencerapan pengajaran dan pembelajaran abad 21 dalam kalangan pengurusan dan ketua panitia terhadap guru-guru melalui kaedah Touch and Go di sekolah. Kajian ini dilaksanakan di SMK Pengkalan Berangan yang bebentuk kualitatif telah menggunakan kaedah pemerhatian dan temubual ke atas 9 orang pengurusan dan 11 ketua panitia. Dapatan kajian menunjukkan pengurusan pencerapan pengajaran dan pembelajaraan melalui kaedah ini menunjukkan berlaku peningkatan pencerapan dalam kalangan pengurusan dan ketua panitia serta mempercepatkan amalan pengajaran abad 21 dalam kalangan guru di sekolah.
1.0  Refleksi

Semasa saya mula-mula bertugas di sekolah ini pada 15 Mei 2014, saya dapati pencerapan pengajaran dan pembelajaran abad 21 kurang dilaksanakan. Oleh sebab itu, satu tindakan perlu dirancang dan dilaksanakan dengan segera memandangkan pengajaran dan pembelajaran abad 21 wajib dilaksanakan pada tahun 2017. Satu pemerhatian berkaitan pengurusan pencerapan dan pengajaran abad 21 dalam kalangan pengurusan dan ketua panitia sangat rendah dan ini merupakan salah satu punca penataran pengajaran dan pembelajaran abad 21 di SMK Pengkalan Berangan tidak berada pada tahap yang sebenar seperti yang dihasratkan oleh kerajaan. Hasil temu bual dan maklum balas daripada pengurusan dan ketua panitia didapati beberapa kesulitan timbul semasa pencerapan. Setelah dibuat analisa saya dapati perlu satu program “Touch and Go” dilaksanakan bagi peningkatan pencerapan pengajaran dan pembelajaran abad 21dalam kalangan pengurusan dan ketua panitia di SMK Pengklana Berangan.

2.0  Fokus Kajian

Fokus kajian ini berkisar kepada meningkatkan pengurusan pencerapan pengajaran dan pembelajaran abad 21 dalam kalangan pengurusan dan ketua panitia terhadap guru-guru. Faktor tiada pendekatan yang khusus menyebabkan keadaan pencerapan sebelum ini seolah-olah rumit dan sukar diamalkan dan pencerap tidak menguasai kaedah pengajaran dan pembelajaran abad 21. Jika amalan pencerapan ini tidak menjadi satu budaya, perkara ini akan melambatkan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran abad ke 21 di sekolah. Oleh sebab itu, satu kaedah cuba digunakan melalui pendekatan “Touch and Go” dalam kalangan pengurusan dan ketua-ketua panitia.

3.0  Objektif Kajian

3.1  Objektif Umum
Bagi memastikan pencerapan pengajaran dan pembelajaran merupakan salah satu cara yang boleh dijadikan salah satu cara pengajaran dan pembelajaran abad 21 dilaksanakan.

3.2  Objektif Khusus
3.2.1        Meningkatkan amalan pengajaran dan pembelajaran abad 21.
3.2.2        Meningkatkan pencerapan dalam kalangan pengurusan dan ketua panitia.
3.2.3        Membantu guru-guru dalam pengamalan pengajaran dan pembelajaran abad 21.

4.0  Kumpulan Sasar
Kumpulan sasar kajian ini melibatkan 9 orang pengurusan 11 orang ketua panitia.

5.0  Perlaksanaan Kajian
5.1  Tinjauan Masalah
5.1.1        Pemerhatian pada bulan Jun didapati kurang pencerapan dan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaraan berdasarkan keaedah abad 21.
5.1.2        Mengadakan pertemuan empat mata dengan pengurusan dan ketua panitia sepanjang bulan Jun untuk mengenal pasti kelemahan serta kekangan sehingga pencerapan perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran abad 21 kurang dilaksanakan
5.1.3        Membuat analisis kekerapan pengurusan dan ketua panitia melaksanakan pencerapan.
5.1.4        Pencerapan dan pemantauan pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah abad 21 perlu dipertingkatkan.

5.2  Analisis Tinjauan Awal
5.2.1        Guru-guru perlu diberi pendedahan berkaitan pengajaran dan pembelajaran abad 21
5.2.2        Panduan pencerapan perlu ditaklimatkan kepada pengurusan dan ketua panitia

5.3  Tindakan Yang dijalankan

Langkah 1 : Temubual

Semasa sesi temu bual secara individu atau kumpulan, saya mengemukakan soalan-soalan seperti jadual 1 di bawah kepada kumpulan pengurusan dan ketua panitia:

Jadual 1 : Analisis soalan dan jawapan temubual pengetua dengan pengurusan dan ketua panitia.

Bil
Soalan temubual
Ya
Tidak
i.
Pernahkan tuan/puan mendapat pendedahan yang terperinci tentang pengajaran dan pembelajaran abad 21 oleh mana-mana pihak sebelum ini.


20
ii.
Pernahkan tuan/puan mendapat pendedahan yang terperinci tentang pengajaran dan pembelajaran abad 21 daripada pengetua.


20
iii.
Pernahkah tuan/puan mendapat pendedahan pencerapan pengajaran dan pembelajaran abad 21 daripada pengetua.


20
iv.
Adakah pengetahuan pengajaran abad 21 yang diperoleh sebelum ini boleh menjadikan tuan/puan yakin semasa melakukan pencerapan dan pemantauan abad 21.


20
v.
Adakah tuan/puan  bersetuju sekiranya pengetua sentiasa melaksanakan bimbingan tuan/puan akan berkeyakinan untuk melaksanakan pencerapan pengajaran dan pembelajaran abad 21.


20
vi
Adakah tuan/puan bersetuju pengetua membiarkan tuan/puan melaksanakan pencerapan pengajaran dan pembelajaran abad 21 secara bersendirian.


20

Langkah 2 : Pelaksanaan  pengurusan pencerapan  pengajaran dan pembelajaran

i.                    Dalam mesyuarat pengurusan kali pertama, saya telah membentangkan  konsep pencerapan pengajaran dan pembelajaran abad 21. Selepas mesyuarat tersebut, saya telah mengadakan perjumpaan dan taklimat kepada kumpulan pengurusan dan ketua panitia memberi bimbingan secara kusus tentang kaedah yang hendak digunakan melalui pendekatan  touch and go. Taklimat terperinci berkaitan penggunaan kaedah pengajaran abad 21 (gallery walk, quiz-quiz dan jot thought dan peta i-Think). Taklimat kepada semua guru juga telah diadakan berkaiatan dengan pendekatan pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah di atas. Guru-guru perlu mendapatkan maklumat tambahan berkaitan keadah-kaedah tersebut.

ii.                  Penolong kanan diminta untuk mewujudkan jawatankuasa induk untuk merangka jadual pencerapan dan pemantauan. Beberapa kali perjumpaan dengan pengurusan dan ketua panitia dilaksanakan bagi menerangkan konsep pencerapan ini agar berjalan lancar seperti yang dirancang.

iii.                Selepas jadual dibentuk setiap petang Ahad kumpulan pencerapan akan dipanggil untuk diterangkan lagi kaedah pengajaran abad 21 (touch) dan pencerapan akan dilaksanakan untuk melihat kaedah yang digunakan oleh guru-guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Pencerapan dilaksanakan pada hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis mengikut kesesuaian pemantau (go).

Langkah 3 : Mencari pendekatan terbaik

i.                    Sebelum berlakunya pencerapan, pencerap akan berbincang terlebih dahulu dengan guru yang hendak dicerap terutama tentang tajuk dan kaedah yang akan digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya pencerap tidak menguasai kaeadah yang akan dilaksanakan oleh guru, kaedah itu akan dibincangkan terlebih dahulu pada hari Ahad semasa perjumpaan kumpulan pencerap dengan pengetua.

ii.                  Proses pencerapan pengajaran dan pembelajaran berlaku. Apabila pencerap berasa berpuas hati maka satu kad khas akan diberikan kepada guru tersebut sebagai tanda telah menguasai dan kad itu perlu ditampal dalam buku rekod pengajaran. Apabila tiba hari Ahad pencerap akan melaporkan secara ringkas tentang proses pencerapan. Guru yang sama juga akan dicerap berulang-ulang kali bagi memastikan guru tersebut menguasai pengajaran dan pembelajaran abad 21.

iii.                Sekiranya pencerap berpuas hati kad seterusnya akan diberikan kepada guru berkenaan. Sekiranya guru tersebut telah menguasai melebihi kaedah pengajaran dan pembelajaran yang ditetapkan sijil akan dikeluarkan kepada guru berkenaan. Pencerapan akan beralih kepada guru lain pula yang masih belum dicerap.

5.4  Analisa Impak Selepas
5.4.1        Analisa Pemerhatian

Berdasarkan pemerhatian rekod menual selepas sebulan pencerapan dan pemantauan ini didapati berlaku peningkatan dalam pencerapan dan pemantauan pengajaran abad 21. Pelbagai kaedah digunakan oleh guru-guru semasa pengajaran dan pembelajaran. Pemantau berasa seronok kerana dibimbing oleh pengetua manakala guru kelihatan seronok kerana sentiasa dibimbing oleh pemantau. Guru-guru juga berlumba-lumba minta dicerap untuk mendapatkan seberapa banyak kad untuk di tampal dalam buku rekod.

5.4.2        Analisa Temubual

Berdasarkan temubual dengan 5 orang pengurusan dan 5 orang ketua panitia, didapati pengurusan pencerapan pengajaran dan pembelajaran dianggap berjaya. Jadual 2 menunjukkan soalan temubual yang telah dilaksanakan.

Bil
Soalan temubual
Ya
Tidak
i.
Adakan pengurusan pengajaran dan pembelajaran abad 21 yang dilaksanakan seperti ini membantu proses pencerapan.

10

ii.
Adakan pendedahan yang diberikan oleh pengetua membantu proses pencerapan.

10

iii.
Adakah pendedahan yang diberikan oleh pengetua menjadikan tuan/puan semakin yakin untuk melaksanakan pencerapan pengajaran dan pembelajaran abad 21.

10

iv.
Adakah tuan/puan bersetuju untuk berkongsi/membimbing guru-guru lain dalam melaksanakan pencerapan pengajaran dan pembelajaran abad 21.

105.4.3        Analisa Semakan Dokumen
Berdasarkan dokumentasi yang telah direkod amat significant dengan hasrat dan hala tuju kepimpinan sekolah dalam meningkatan pencerapan dan pemantauan pengajaran dan pembelajaran abad 21 di SMK Pengkalan Berangan. Berdasarkan semakan bilangan pencerapan menunjukkan berlaku peningkatan bilangan kekerapan pencerapan dalam kalangan pengurusan dan ketua panitia terhadap pengajaran dan pembelajaran abad 21. Jadual 3 di bawah menunjukkan bilangan pencerapan yang dilakukan oleh pengurusan dan ketua panitia.


Nama pencerap
Bulan

Jumlah
Jun
Julai
Ogos
Sep
Pengurusan 1
2
3
3
3
11
Pengurusan 2
1
2
2
3
8
Pengurusan 3
2
4
2
3
11
Pengurusan 4
1
4
4
4
13
Pengurusan 5
-
1
3
2
6
Pengurusan 6
3
1
3
2
9
Pengurusan 7
4
1
4
2
11
Pengurusan 8
2
2
2
2
8
Pengurusan 9
1
3
2
4
10
Ketua Panitia 1
1
1
2
2
6
Ketua Panitia 2
2
2
2
3
9
Ketua Panitia 3
2
2
2
2
8
Ketua Panitia 4
1
1
3
2
7
Ketua Panitia 5
2
2
2
3
9
Ketua Panitia 6
1
1
2
2
6
Ketua Panitia 7
1
1
3
2
7
Ketua Panitia 8
3
1
3
2
9
Ketua Panitia 9
1
1
2
2
6
Ketua Panitia 10
2
2
2
3
9
Ketua Panitia 11
3
1
3
2
9
JUMLAH KESELURUHAN


5.5  Refleksi Kajian

Setelah empat bulan pengurusan pencerapan dan pengajaran abad 21 (bermula dari bulan Jun hingga bulan September) yang dilakukan oleh pengurusan dan ketua panitia dapatan adalah seperti di bawah:

5.5.1        Berlaku peningkatan bilangan pencerapan dan pemantauan pengajaran abad 21
5.5.2        Berlaku penataran kaedah pengajaran dan pembelajaran abad 21 dalam kalangan guru-guru.
5.5.3        Berlaku penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran abad 21 dalam kalangan guru-guru.
5.5.4        Guru-guru peroleh keyakinan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran abad 21.
5.5.5        Fobia pencerapan dan pemantauan dalam kalangan guru semakin berkurangan.
5.5.6        Berlaku percambahan ilmu dan PLC
5.5.7        Keseronokan murid-murid dan guru-guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran.

6.0   Cadangan Kajian

Kajian tindakan yang dijalankan merupakan satu perkara yang harus diteruskan. Hal ini kerana melalui kajian seperti ini kita semua dapat berkongsi cara dan berkongsi hasil yang boleh memberikan kebaikan kepada semua. Kajian seterusnya yang akan saya laksanakan untuk mlihat keberkesanan pengajaran dan pembelajaran abad 21 mempengaruhi peningkatan akademik.RUJUKAN

1.      Hussein Mahmood (2008), Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

2.      Janatan Pendidikan Terengganu (2006), Seminar Penyelidikan Pendidikan Terengganu 2006, JPNT.

3.      Jeffri Idris (2013), Kajian Tindakan di Sekolah : Kepentingan, Peranan dan Strategi Pelaksanaan Kajian Tindakan Kepimpinan Pendidikan Amalan dan teori, Institut Aminudin Baki.


4.      Manual Kajian Tindakan, Bahagian dan Penyelidikan dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia.